8 Dzikir Setelah Sholat, Kenali Makna dan Keutamaannya

Reporter : Dhewi Bayu Larasati
Kamis, 15 April 2021 12:02
8 Dzikir Setelah Sholat, Kenali Makna dan Keutamaannya
Dzikir setelah sholat memiliki keutamaan, mulai dari membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, meminta pengampunan dosa dan merupakan amal yang baik.

Dzikir setelah sholat akan menguatkan ibadah seorang muslim. Dzikir akan membuat hati terasa tenang karena selalu mengingat Allah.

Dari segi bahasa, kata dzikir memiliki makna 'mengingat'. Dan dari segi istilah, berdzikir artinya membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Berdzikir berarti menyucikan dan mengagungkan Allah SWT serta menjaga-Nya dalam lisan dan ingatan kita.

Mengapa sih dzikir setelah sholat adalah suatu rutinitas yang tak boleh ditinggalkan?

Dzikir adalah memurnikan hati. Sama halnya dengan proses pemurnian lainnya, proses harus dilakukan secara berulang dan konsisten. Dan salah satu caranya yakni dengan memasukkan dzikir dalam rutinitas harian kita, yakni setelah sholat.

1 dari 5 halaman

Macam Doa dan Dzikir Setelah Sholat

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini beberapa macam dzikir setelah sholat yang bisa kamu lakukan setiap hari:

Istighfar dan Membaca Doa

Dzikir setelah sholat ini juga dilakukan oleh Rasulullah, dari Tsauban radhiallahu’anhu.

Dzikir setelah Sholat - Istighfar dan Doa © Diadona

Astaghfirullah (3x). Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikrom.

Yang artinya : “ Aku minta ampun kepada Allah,”
" Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan” (HR. Muslim no. 591).

Membaca Tahlil dan Doa

Dari Al Mughirah bin Syu’bah radhiallahu’anhu, ia berkata:

“ Aku mendengar Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam setelah shalat beliau berdoa:

Dzikir setelah Sholat - Tahlil dan Doa © Diadona

“ Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. Allahumma laa maani’a lima a’thoyta wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jaddu"

Dzikir setelah sholat ini memiliki arti : " Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan (bagi pemiliknya). Dari Engkau-lah semua kekayaan dan kemuliaan)”. (HR. Bukhari, Muslim).

2 dari 5 halaman

Tasbih, Tahmid, Takbir dan Tahlil

Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

" Barangsiapa yang berdzikir setelah selesai shalat dengan dzikir Subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar (33 x). Laa ilaha illallah wahda, laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir”, Maka akan diampuni semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan” (HR. Muslim).

Bunyi dari dzikir setealh sholat ini adalah:

Dzikir setelah Sholat - Tasbih, Tahmid, Takbir dan Tahlil © Diadona

Keutamaan lain dari dzikir setelah sholat ini yakni:

  • Diperintahkan langsung oleh Rasulullah
  • Jaminan masuk surga

Memuji Allah

Di ujung sholatnya, biasanya (Abdullah) bin Zubair mengucapkan dzikir setelah sholat berikut ini:

Dzikir setelah Sholat - Memuji Allah © Diadona

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Laa ilaha illallah wa laa na’budu illa iyyah. Lahun ni’mah wa lahul fadhl wa lahuts tsanaaul hasan. Laa ilaha illallah mukhlishiina lahud diin wa law karihal kaafiruun.

Alih bahasa : Tiada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir sama benci” (HR. Muslim, no. 594).

3 dari 5 halaman

Ayat Kursi

Dari Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“ Siapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian.” (HR. An-Nasai dalam Al Kubro 9: 44. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram)."

Dzikir setelah Sholat - Ayat Kursi © Diadona

Ayat kursi ini juga merupakan ayat yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW dan dilakukan di berbagai tempat dan juga kesempatan. Misalnya, di pagi dan sore hari hingga saat akan tidur. Rasullulah bahkan membaca ayat ini sebelum meruqyah diri sendiri dan orang lain.

Membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas

Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda.

“ Allah telah menurunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak diketahui surat lain sepertinya, yaitu Surah An-Nas dan Al-Falaq.” (HR. Muslim, An-Nasa’I dan Tirmidzi)

Apa keutamaan dari dzikir setelah sholat ini? Yakni sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah. Ketiga surat ini juga diwasiatkan untuk dibaca di kala sakit dan sebelum tidur.

4 dari 5 halaman

Baca Doa " Allahumma inni as-aluka ilman naafian"

Diriwayatkan oleh Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiallahu'anha yang berkata:

“ Biasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika shalat subuh, ketika setelah salam beliau membaca doa:

Dzikir setelah Sholat - Berdoa © Diadona

Yang artinya: “ Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima.”

Baca Doa " Allahuma ainni ala dzikrika"

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda pada Mu’adz, “ Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Aku wasiatkan padamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir shalat (sebelum salam):

Dzikir setelah Sholat © Diadona

Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.

5 dari 5 halaman

Keutamaan Doa Dzikir Setelah Sholat

Dzikir setelah Sholat © Diadona

Dikutip dari Dalam Islam, berikut keutamaan dzikir dalam Islam:

Meningkatkan Rasa Khusyuk dalam Berdoa setelah Sholat

Salah satu waktu dikabulkannya doa adalah setelah sholat. Dan sebelum berdoa meminta sesuatu kepada Allah, bukankah sangat indah bila memuji Allah terlebih dahulu?

Amalan Terbaik di Sisi Allah

Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi dan Ahmad bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda : ”Maukah Aku beritahukan Amalan mu yg terbaik, yg paling tinggi dlm derajat-mu, paling bersih disisi Tuhan mu dan lebih baik daripada menerima emas dan perak. Lalu para Sshabat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tersebut : ‘ Ya Rasul ‘. Lantas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata : ”Zikrullah (Berzikir) ”

Pahala Mulia

Dzikir setelah sholat mengantarkan kita pada meningkatnya amaklkebaikan dan menuju kesempurnaan pahala sholat.

Diampuninya Dosa

”Barangsiapa yg membaca Dzikir Subhanallah disetiap Shalat Wajib sebanyak 33 kali, dan membaca dzikir 'Alhamdulillah' sebanyak 33 kali, dan membaca dzikir 'Takbir' (Allahu Akbar) sebanyak 33 kali dan untuk menyempurnakannya .. maka akan diampuni dosa – dosa nya walaupun dosanya sebanyak Buih di lautan" (HR. Muslim)

Meningkatkan Iman kepada Allah

Dengan dzikir setelah sholat, hati kita akan semakin yakin kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Dan halitu akan semakin meningkatkan keimanan kita.

”Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-nya, menguatkan agama -nya, membesarkan -nya. Dan bertasbih kepada -nya di waktu pagi dan petang" (QS. Fath, Ayat : 9)

Mendekatkan Diri kepada Allah

Dzikir setelah sholat akan mendekatkan diri kepada Allah sesuai firman Allah berikut:

”Karena itu, ingat-lah km kepada-ku niscaya Aku ingat pula kepada-mu, dan bersyukur-lah kepada-Ku dan janganlah km mengingkari nikmat-ku (QS. Al-Baqarah, Ayat : 152).

Sedekah

Siapa bilang sedekah harus dalam bentuk uang? Karena dzikir setelah sholat yang dilakukan sepenuh hati juga merupakan suatu sedekah. Ini seperti hadist berikut:

" Disetiap ruas tulang (persendian) manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah setiap Paginya. Tiap tiap bacaan dzikir itu adalah sedekah dan memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah, mencegah dari perbuatan kemungkaran itu juga termasuk sedekah….. (Hadits Riwayat Muslim).

Dzikir setelah sholat memiliki banyak keutamaan dan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Semoga kita selalu istiqomah menjalankannya.

Beri Komentar