Lirik Lagu Sholawat Nasabe Kanjeng Nabi dan Cara Membacanya

Reporter : Sheila Fathin
Selasa, 6 Februari 2024 10:52
Lirik Lagu Sholawat Nasabe Kanjeng Nabi dan Cara Membacanya
lagu sholawat yang mengungkapkan rasa cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW

Lirik lagu Nasabe Kanjeng Nabi adalah sebuah lagu sholawat yang mengungkapkan rasa cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Lirik lagu ini menceritakan tentang silsilah dan keluarga Nabi Muhammad SAW, mulai dari orang tua, istri, anak, hingga leluhur beliau. Lagu ini juga menyebutkan nama-nama yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti pamannya, menantunya, mertuanya, dan bibinya. Lagu ini juga menyebutkan tempat kelahiran dan kematian Nabi Muhammad SAW, yaitu Mekkah dan Madinah.

1 dari 4 halaman

Lirik Lagu Sholawat Nasabe Kanjeng Nabi

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ono ing Mekah

Dina Isnain rolas maulud

Tahune tahun gajah (2x)

Ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah

Garwone Siti Khodijah

Karo Siti 'Aisyah (2x)

2 dari 4 halaman

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Siti Hafshah Siti Saudah

Siti Romlah Siti Maimunah

Hindun Zainab Siti Shofiyyah

lan Siti Juwairiyyah (2x)

Iki putrane Sayyid Ibrohim

Sayyid Qosim Sayyid Abdulloh

Ummi Kultsum Siti Zainab

Ruqayyah Siti Fatimah (2x)

3 dari 4 halaman

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Hamzah Abbas iku pamane

Utsman Ali iku mantune

Abu Bakar Umar moro sepuhe

Madinah hijrah kubure (2x)

Hasan Husain iku putune

Abu Tholib iku pamane

Abdul Mutholib iku simbahe

Shofiyyah iku bibi'e (2x)

Sayyid Hasyim iku buyute

Abdul Manaf iku canggahe

Sayyid Qushayy iku warenge

Kilab udheg udheg siwure (2x)


صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

4 dari 4 halaman

Cara Membaca Sholawat yang Benar

Cara membaca sholawat yang benar adalah dengan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada beberapa bacaan sholawat yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih, yang memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

Sholawat Ibrahimiyah

Ini adalah sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam shalat

Sholawat Tafrijiah

Ini adalah sholawat yang dibaca ketika mendengar adzan.

Sholawat Munjiyah

Ini adalah sholawat yang dibaca untuk mendapatkan perlindungan dari Allah SWT

Sholawat Nariyah

Ini adalah sholawat yang dibaca untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah SWT.

Beberapa cara membaca sholawat yang benar bisa kamu lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya artikel ini kita jadi lebih paham cara membaca sholawat dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersholawat kepada beliau dan mendapatkan manfaat dan berkah dari sholawat tersebut

Beri Komentar